Menu

2. STARTERS Price

Beef tatar

1790

Home made Pig's rind cheese with greaves cream

690

Rilette of mangalica pork with pumpkin oil - potato salad

1490Back to the previous page!
Tóvendéglő - MagyarTóvendéglő - AngolTóvendéglő - Német